kop plaatje

Home

In 2009 is JCL Medi Support BV opgericht.

Ik verzorg trainingen aan medewerkers in huisartsenpraktijken en aan medewerkers werkzaam op de huisartsenpost. Zij worden getraind in het werken met een Huisartsen Informatie Systeem (HIS) systeem.

Vaak blijkt dat er maar een fractie van de mogelijkheden, die het computersysteem biedt gebruikt wordt in de praktijk.

Door de medewerkers te trainen worden ze bekwamer in het werken op het betreffende Huisartsen Informatie Systeem (HIS), waardoor dit systeem efficiënter en breder ingezet kan worden.

Tevens verzorg ik ook het begeleiden op de huisartsenpost of in de huisartsenpraktijk.

Deze begeleiding kan zijn als nieuwe medewerkers na de scholing gaan weken op het systeem in de praktijk. Maar ook na een overgang op een nieuw HIS systeem kan ik de medewerkers begeleiden. Door over de schouder mee te kijken, kunnen vragen die naar voren komen gelijk beantwoord worden.

Voor medewerkers op de huisartsenpost verzorg ik trainingen en begeleiding op Call Manager.

Voor medewerkers van huisartsenpraktijken verzorg ik trainingen en begeleiding op Zorgdossier en MicroHIS.

Designed by: Jowebz